Казахстанско-японский центр развития человеческих ресурсов

Онлайн семинарлар, жапониядан келген лектор

Біз сізге Жапониядан келген лектормен келесі тақырыптар бойынша корпоративтік онлайн семинарларды ұсынуға қуаныштымыз:

  • КАЙДЗЕН, Ұқыпты банк (KAIZEN and Lean Banking (for financial institutions);
  • Қызмет көрсету саласына арналған КАЙДЗЕН (KAIZEN for service industry);
  • Қарапайым құралдармен КАЙДЗЕН қолдану (Kaizen approaches with simple tools (5s, elimination of 7 Wastes, Industrial Engineering, simple principles from Toyota Production System principles such as Visualization, Poka-Yoke, piece-by-piece production, etc.);
  • Стратегиялық басқару (Strategic Management);
  • Бизнес-жоспарды әзірлеу (Business Plan Development);
  • Басқарушылық консалтингтік Бизнес (Management Consulting Business (for people who want to be a management consultant);
  • Менің компаниям аман қалады (осы коронавирустық дағдарыста) (To survive this coronavirus crisis).

Семинарлар Zoom платформасында орыс тіліне және аудармасыз ағылшын тілінде өткізіледі. Семинар материалдары ұсынылады.

Барлық сұрақтар бойынша bcd@kjc.kz немесе WA 8 777 480 83 40 және тел.: 727 377 13 45 хабарласуыңызды сұраймыз