Казахстанско-японский центр развития человеческих ресурсов

Консультациялар және консалтинг

Кеңес беру

Біздің орталық Кайдзен/ұқыпты өндіріс тақырыбы бойынша кеңес береді және консалтингтік жобалар жүргізеді.

Кеңесші болып Жапониядағы халықаралық ынтымақтастық агенттігінің (JICA) бағдарламалары бойынша оқыған жергілікті сарапшылар да, жапондық мамандар да (шақыру бойынша) қөмек көрсетеді.

Сіз жапондық сарапшыдан мына тақырыптар бойынша онлайн кеңес ала аласыз:

  • КАЙДЗЕН, Ұқыпты банк (KAIZEN and Lean Banking (for financial institutions);
  • Қызмет көрсету саласына арналған КАЙДЗЕН (KAIZEN for service industry);
  • Қарапайым құралдармен КАЙДЗЕН қолдану (Kaizen approaches with simple tools (5s, elimination of 7 Wastes, Industrial Engineering, simple principles from Toyota Production System principles such as Visualization, Poka-Yoke, piece-by-piece production, etc.);
  • Стратегиялық басқару (Strategic Management);
  • Бизнес-жоспарды әзірлеу (Business Plan Development);
  • Басқарушылық консалтингтік Бизнес (Management Consulting Business (for people who want to be a management consultant);
  • Бизнес-жоспарды әзірлеу (Business Plan Development);
  • Басқарушылық консалтингтік Бизнес (Management Consulting Business (for people who want to be a management consultant);

Консалтингтік жобалар, Жапонияға баратын бағдарламалар

3 айдан 12 айға дейінгі Кайдзен (ұқыпты өндіріс) бойынша консалтингтік жобалар және Жапонияға баратын бағдарламалар компаниялардың сұраныстары мен қажеттіліктері бойынша жеке әзірленеді.

Бізге хабарласыңыз: 8 727 377 13 45, bcd@kjc.kz